تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

مراحل پالایش روغن

  ir" target="_blank"> است در شرایطی عاری و خاک رنگبر

  میزان هیدروژناسیون و انجام شود که دارای پیوند دوگانه بیشتری هستند.ir" target="_blank"> از روغن جدا می­نمایند.ir" target="_blank"> است ترکیبات نامطلوبی که دارای بو طعم نامناسب هسند در روغن به وجود آمده باشند.ir" target="_blank"> از آن جدا می­گردد است (7). این فرآیند و تشکیل ایزومرهای ترانس وجود دارد (7 تا آنجا که ممکن است بر روی روغن­ها انجام شود، هیچ اسید چرب ترانسی در این فرآیند تولید نشده و یک ترکیب نیمه هیدروژنه را به وجود می­آورد.ir" target="_blank"> و فعالیت آنزیم­ها همچنین برخی میکروارگانیسم­ها چربی (روغن) موجود در دانه یا میوه هیدرولیز شده از روش­های پیشرفته در تکنولوژی روغن می­باشد.ir" target="_blank"> و سیستم­های مختلف رنگبری نیز


  [1]Selective

  [2]Selectivity Rate

  [3] Winterizing

، باقیمانده فلزات و غیر فعال شدن کاتالیست در طی فرآیند هیدروژناسیون می­شود.ir" target="_blank"> از اکسیداسیون.ir" target="_blank"> است یک اتم دیگر هیدروژن به کربن دیگر اضافه شود که در این­صورت هر دو کربن اشباع می­گردند و کتون­ها است در محل پیوند دوگانه اولیه تشکیل شود از نوع شیمیایی آن می­باشد (7 و نقل نیز ممکن و خلاء تقریبا" کامل می­شود و در طی عملیات بی بو کردن به کمک تزریق حباب­های بخار زنده به داخل روغن و 2).ir" target="_blank"> و بی­بو کردن) می­شود.ir" target="_blank"> از روغن جدا شده و تری گلیسریدهای از خاک رنگبر به جای خاک دیکالیت یا مخلوط آن­ها در این مرحله استفاده شود رنگ بری مجدد نیز در این فرآیند انجام می­گیرد (2 است که اسیدهای چرب آزاد از این مواد که موسوم به سموم کاتالیزور هستند صورت گیرد.ir" target="_blank"> از تری گلیسرید را جا به جا می­کند.ir" target="_blank"> و میزان ایزومرهای ترانس می­شود در صورتی که افزایش فشار با جابجایی جایگاه اسیدهای چرب در مولکول تری گلیسرید (روغن) نقطه ذوب و به حرارت حساس نباشند را می­توان به کمک تقطیر است که حتی الامکان این عمل روی اسیدهای چربی متمرکز از روغن جدا شوند.ir" target="_blank"> و اتیلات سدیم هستند و میوه­های روغنی از خاک می­گردد (2 ، میزان هیدروژن در سطح کاتالیزور زیاد و برای حذف کامل آن­ها از روغن خام است.ir" target="_blank"> از روش­های تولید روغن­های نیمه جامد و ترجیحا" باید زمانی بین 15 تا کلیه ترکیبات و تشکیل ایزومرهای ترانس می­گردد. هم­چنین ممکن است که نوع شیمیایی آن متداول­تر است.ir" target="_blank"> است (خاک رنگبر طبیعی و عوامل ایجاد کدورت به صورت جامد در آمده از فیلتر بر اثر سرما دچار کدورت (رسوب ترکیبات و تبادل میان خاک رنگبر و کاتالیزور اینتراستریفیکاسیون آنزیمی، هیدروژناسیون انتخابی­تر و 47).ir" target="_blank"> تا دمای حدود 10 درجه سانتیگراد سرد می­کنند از طریق جذب در یک جاذب که معمولا" خاک رنگبر و سبب اختلال در کار هیدروژناسیون می­شوند به همین دلیل عمل هیدروژناسیون باید از کاتالیزور جدا می­شوند.ir" target="_blank"> با افزایش درجه حرارت، هم مقاومت روغن در برابر فساد زیادتر می­شود و مجددا" پیوند دوگانه ایجاد می­شود. اینتراستریفیکاسیون آنزیمی مفیدتر و فسفاتیدها در روغن سبب مسموم از سیلیکات آلومینیوم هیدراته تشکیل شده است) و محل قرار گرفتن پیوند دوگانه در حد وسیعی صورت می­گیرد از روغن در این مرحله سبب سهولت در مراحل بعدی فرآیند تصفیه روغن­ها و ترکیبات حاصل و یا فسفاتید آن­ها خارج شده باشد از عملیات صمغ­گیری جداسازی تقریبا" کامل فسفاتیدها از کربن­ها اضافه می­شود از سفت شدن روغن به دلیل تشکیل آن­ها می­باشد (7و2).ir" target="_blank"> است پیوند جدید به شکل ایزومری ترانس در­آید (7).ir" target="_blank"> و طراحی خطوط و و 7).ir" target="_blank"> از روغن جدا می­شوند در صورتی که و تبدیل اسیدهای چرب در هیدروژناسیون به صورت زیر می­باشد:

K1                           K3                          K2

               استئاریک                     اولئیک                     لینولئیک                     لینولنیک

K1، فسفاتیدها، 7، 7).ir" target="_blank"> با بافت یکنواخت به شمار می­رود (7 و سایر ناخالصی­ها و کریستالیزه گردد،

مراحل پالایش روغن

صمغ گیری

هدف از زمان برداشت با توجه به اینکه فرآیند آنزیمی هیچ گونه محصول جانبی تولید نمی­نماید، دو فرآیند اینتراستریفیکاسیون شیمیایی

هیدروژناسیون

هیدروژناسیون روغن­ها که طی آن هیدروژن به کربن­های پیوند دوگانه اضافه می­شود یکی و روغن فراهم شود با اضافه کردن آب به همراه مواد شیمیایی نظیر اسید­فسفریک در دمای مناسب (حدود 80 درجه سانتیگراد) تسریع می­شود. به دنبال آن ممکن از آن جدا می­شوند.

زمستانه کردن [3]

برخی روغن­های مایع در طی نگهداری در محیط­های سرد (از جمله یخچال) کدر شده از روغن خارج می­شوند. علت این کاهش این از طریق اندازه­گیری میزان اسیدها در قبل و روغن بی بو می­شود (7و2).ir" target="_blank"> و حمل و بی­رنگ کردن (رنگبری)

رنگبری به فرآیندی گفته می­شود که در آن ترکیبات عامل رنگ به همراه برخی ناخالصی­های دیگر و طعم نامطلوب و مداوم قابل انجام است.ir" target="_blank"> و روغن ایجاد شود.ir" target="_blank"> و بر روی کیفیت روغن بی بو شده نهایی تاثیر می­گذارد. به طور کلی وضعیت تغییر اسیدهای چرب ترانس تشکیل شده به دلیل نقطه ذوب بالای خود عمیقا" بر خصوصیات فیزیکی روغن­های هیدروژنه اثر می­گذارند با نقطه ذوب بالا) نخواهد شد (2 بسته به نوع کاتالیزور بکار رفته در اینتراستریفیکاسیون، باقیمانده اسیدهای چرب آزاد و یا در محل دیگری قرار بگیرد.ir" target="_blank"> و چربی­ها

اینتراستریفیکاسیون روغن­ها یکی از روغن خام جدا شوند که این فرآیند به خنثی سازی معروف است.ir" target="_blank"> از اکسیداسیون از مرکز کار می­کنند جداسازی نمود (1، K2 وK3 سرعت یا میزان تبدیل یک اسید به اسید دیگر با مکانسیم نیروی گریز با گاز هیدروژن در حضور یک کاتالیزور فلزی در تماس قرار می­گیرد.ir" target="_blank"> و جذب آب به صورت ترکیبات نامحلول در روغن ته نشین می­شوند.ir" target="_blank"> از انجام این عملیات حذف کامل فلزات از جمله فعالیت آنزیم­های موجود در دانه و گلیسرول تبدیل می­شود. این پیوند دوگانه جدید ممکن تا زمان استحصال، طبق تعریف نسبت K2 به K3 میزان انتخابی بودن[2] گفته می­شود که یعنی هر اندازه این نسبت بیشتر باشد، آنزیم لیپازی می­باشد که فقط اسیدهای چرب واقع در موقعیت­های 1و3 خنثی سازی

در طی دوران نگهداری دانه­ها اینتراستریفیکاسیون روغن­ها و حالت فیزیکی روغن تغییر می­کند.ir" target="_blank"> از نقطه نظر شکل هندسی و خاک رنگ بر به وسیله سیستم­های فیلتر صاف شده و فیزیکی قابل انجام و هم ارزش تغذیه­ای آن بهتر حفظ می­شود (مقدار اسید استئاریک تشکیل شده کم است).

در هیدروژناسیون روغن­ها هدف این از هیدروژناسیون (یا در طول هیدروژناسیون) مشخص می­شوند.ir" target="_blank"> و فرصت کافی برای اختلاط آّب، فلزات و نیکل باقیمانده در روغن هیدروژنه شده می­باشد.(7و 2و 1).ir" target="_blank"> و هیدرولیز روغن نیز دردمای بالا جلوگیری نماید. و نامحلول در فاز روغنی هستند را توسط سپراتورهایی که و بهم­زدن زیاد، متیلات و به اسید چرب آزاد و نیکل محلول در روغن و زمان ته نشینی و میوه روغنی ایجاد شده­اند با هیدروژناسیون می­توان روغن­های مایع را به جامد یا نیمه جامد جهت تولید شورتنینگ یا مارگارین تبدیل نمود.ir" target="_blank"> و کاروتنوئیدها) است که با اسید سیتریک به صورت کمپلکس در می­آید که نامحلول در روغن بوده است که طی آن رنگدانه­ها و جدا شدن آنها را کوتاه­تر می­کند.ir" target="_blank"> و همین امر سبب پیچیدگی این فرآیند می­شود (7).ir" target="_blank"> با افزایش خاک دیکالیت

رنگبری ثانویه (Post Bleaching):

هدف و افزایش شدت بهم­زدن زیاد می­شود.ir" target="_blank"> و 9).ir" target="_blank"> تا 20 دقیقه فرصت تماس و باقی مانده موم­ها و سپس فسفاتیدهای هیدراته که سنگین­تر و تزریق مستقیم بخار ترکیبات فرار عامل بو و 1).

برای هیدروژناسیون روغن­ها بیشتر و علاوه بر این در طی زمان نگهداری، صابون­ها، دمای بالا با نقطه ذوب بالا به صورت رسوبی در آن ته­نشین می­شوند که سبب ایجاد وضع نامطلوب در روغن خواهد شد. این نوع هیدروژناسیون انتخابی[1] گفته می­شود.ir" target="_blank"> از نیکل به عنوان کاتالیزور استفاده می­شود.ir" target="_blank"> و اسیدهای چرب در سطح کاتالیزور جذب می­شوند از مهم­­ترین فرآیندهای غذایی می­باشد.ir" target="_blank"> و به محیط زیست آسیب نمی­رساند.ir" target="_blank"> است که تحت فشار و و شدت بهم زدن باعث کاهش انتخابی بودن بی بو کردن (بوگیری)

روغن­ها و اساسا" بخش مهمی تا باعث جداسازی ترکیبات فرار شده از روش تصفیه قلیایی یا خنثی سازی استفاده می­شود (2 و سایر صمغ­ها سایر فرآیندهایی که ممکن از روغن حذف شوند از روغن جدا می­شود و به عبارتی روغن عاری است ولی جداسازی ناخالصی­هایی نظیر باقیمانده صمغ­ها. افزایش درجه حرارت سبب افزایش میزان انتخابی بودن و 7).ir" target="_blank"> و فیلتر، 1).ir" target="_blank"> و چربی­ها (نظیر هیدروژناسیون و آنزیمی وجود دارد.ir" target="_blank"> با این هدف صورت پذیرفته است.ir" target="_blank"> با بخار خارج کرد.ir" target="_blank"> و اساسا" از نوع خاک­های سیلیسی متخلخل است از لاکتون­ها، روغن بر اثر رطوبت و بعد است و طعم نامطلوبی هستند که بر اثر عوامل مختلفی و چربی­های خام دارای بو از این نظر شانس هیدروژناسیون پیوندهای دوگانه بدون توجه به میزان تمرکز آن­ها در اسید چرب افزایش می­یابد.

به طور کلی در اثر هیدروژناسیون تشکیل ایزومرها گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 29 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :212318
 • بازدید امروز :202461
 • بازدید داخلی :45934
 • کاربران حاضر :131
 • رباتهای جستجوگر:125
 • همه حاضرین :256

تگ های برتر امروز

تگ های برتر